مهندسین مشاور فراگیرسازان بهپویی (فرساب)

درباره ما

شرکت خدمات مهندسی و مشاوره فراگیرسازان بهپویی که به اختصار فرساب نامیده می شود در ششم مهر ماه ۱۳۷۸ با شماره ۱۵۵۲۴۶ در تهران به ثبت رسید. مهمترین اقدامات انجام شده توسط شرکت به شرح زیر می باشد:‌

۱۳۷۷ عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران و تمدید هرساله آن

۱۳۸۳ اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن وقت

۱۳۸۴ اخذ گواهینامه ISO9001:2000 ‌از شرکت TUV NORD‌ آلمان برای دامنه طراحی و مشاوره جهت استقرار سیستم های مدیریت و مهندسی صنایع و ارائه آموزشهای تخصصی مرتبط

۱۳۸۵ اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ریاست جمهوری) - پایه ۳ -تخصص مدیریت عمومی

۱۳۸۶ اخذ اولین تمدید پروانه فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن استان تهران

۱۳۸۷ اخذ تمدید گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۳۸۷ اخذ گواهینامه ISO9001:2008 از شرکت TUV NORD‌ آلمان برای دامنه طراحی و مشاوره جهت استقرار سیستم های مدیریت و مهندسی صنایع و ارائه آموزشهای تخصصی مرتبط

۱۳۹۰ اخذ دومین تمدید پروانه فنی مهندسی از سازمان صنایع و معادن استان تهران

۱۳۹۳ اخذ سومین تمدید پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

۱۳۹۶ اخذ چهارمین تمدید پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

خدمات شرکت در سه حوزه اصلی مشاوره ، آموزش و پژوهش و موضوعات فعالیت شرکت در زمینه های زیر می باشد:

سیستمهای مهندسی صنایع

سیستم های نوین مدیریتی

استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه سیستمهای مدیریتی

جوایز بین المللی ، ملی و بخشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

استارتاپ ها